SAL7761, Act: V°14.5 (41 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°14.5  
Act
Date: 1472-07-17

Transcription

2020-03-03 by Walter De Smet
It(em) joes beveland scepman en(de) marie stockelpots zijn huysvrouwe woenen(de) te/
brugghe hebben desgelijcx gemechticht arnde ende wout(ere)n de custe(r)/
gebrued(ere)n en(de) elken bizund(er) thoenre des(er) om alle heure chijse rinten (et)c(etera)/
en(de) alle heure ande(re) saken met rechte te vervolghen In forma Gelov(ende)/
vast (et)c(etera) Cu(m) (com)put(atione) (et) revoc(atione) Cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) roelands heyken/
scab(inis) julii xvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt