SAL7761, Act: V°148.3 (430 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°148.3  
Act
Date: 1473-03-31

Transcription

2020-10-12 by Walter De Smet
Gielijs vanden meertshoven/
It(em) also als op heden biden raide vander stad comen zijn katline weduwe/
henr(ix) wilen lamberts in deen zijde en(de) gielijs vanden meertshoven die thoff/
en(de) de goede jans wilen vander heyden gelegen te mille mids beleide en(de)/
vord(er)niss(en) vanden rechte der guldeken(en) alhier van overlangh in handen/
heeft gehadt en(de) noch doet voe(r) zeke(re) zijn wettighe schult ter ande(re) ald(air)/
de voirs(creven) weduwe seyde dat zij en(de) de voirs(creven) heur man die nu cortsweeghs/
aflivich worden ware hen opte voirs(creven) goede zittende gemaict en(de) gesett/
hadden eenen p(er)tstal tusschen dwoenhuys en(de) de schue(r) vanden vors(creven) hove/
genoech bij consente of wetene vanden momboirs der kynd(ere)n svors(creven) wilen/
jans gemerct dat des stals van groten noede was inden voirs(creven) hove/
Aen welken stall zij en(de) heur man wel geleeght hadden acht rijnsch(en)/
gulden(en) en(de) meer also zij seyde beghe(re)nde dat heur de voirs(creven) gielijs/
die de hantheringe vanden voirs(creven) goeden hadde en(de) de p(ro)fijten dairaf/
toghe die opleggen of afcorten soude aen heur schult D(air)inne de vors(creven)/
gielijs meynde ongehouden te zijne bij zek(ere)n reden(en) die hij d(air)toe allegeerde/
En(de) de voirs(creven) p(ar)tien al int langhe verhoirt en(de) oic meer ande(re)n goeden ma(n)nen/
die vand(er) gelegenth(eit) en(de) toecompst der saken wisten te spreken so es biden/
raide vand(er) stad overdragen en(de) geappoenteert dat de voirs(creven) gielijs/
der voirs(creven) weduwen voe(r) heuren last en(de) cost vand(er) vors(creven) ty(m)meringhen/
gheven of aen heur schult afcortten sal vi rijnsch(en) gulden(en) te xx st(uvers)/
tstuc en(de) d(air) mede gestaen en(de) dat hem de selve vi rijnsch guld(en) passe(re)n/
sele(n) en(de) afcorti(n)ge doen in zijnre rekeni(n)gen aen de vors(creven) kynde(re) en(de) heuren/
momboe(re)n Act(um) in pleno (con)silio sgoensd(aeghs) m(ar)cii ultima
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt