SAL7761, Act: V°16.3 (47 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°16.3  
Act
Date: 1472-07-21

Transcription

2020-03-09 by Walter De Smet
It(em) van dat henrick he(m)mericks geeyscht heeft dat hem henrick de paeu/
ts(in)tepet(er)sman van loeven afdede alsulcken zack rogs alse de heilighe gheest/
van lysele heeft op zeke(re) goede aldaer gelegen den voirs(creven) he(m)mericks/
toebehoiren(de) biedende te thoenen dat de paeu hem dat geloeft heeft/
en(de) bekind de pe(n)ninghe d(air) voe(r) van hem ontfangen te hebben D(air)op/
de paeu hielt dat hij de pe(n)ninghe niet vol gehaven en hadde hem/
des gedragende tot goede rekeninghen en(de) ter wairh(eit) So es/
overdraghen elcken certificacie te bringhen van des hem in desen/
mach dienen D(air)toe zij dach namen van morgen over xiiii nacht te/
mistide en(de) geloefden beide als dan te rechte alhier te comen en(de)/
rechts te plegen op de sake verloren Act(um) in (con)silio Cor(am) ambob(us)/
burg(imagistris) et aliis de (con)silio sdijsd(aeghs) julii xxi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt