SAL7761, Act: V°18.2 (50 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°18.2  
Act
Date: 1472-07-28

Transcription

2020-03-10 by Walter De Smet
It(em) also als ten vervolghe joff(rouwe) margrieten vander balct weduwe jans wile(n)/
van winxele die geleidt was in zijnre tijd tot den goeden wouters wilen/
van lijsmeel de stad van loeven gescreven en(de) versocht heeft den meye(r)/
van gest a geropont dat hij de voirs(creven) goede zo verre zij onder hem/
gelegen waren te leve(re)n en(de) peislic te doen volgen der voirs(creven) joff(rouwen) m(ar)griete(n)/
oft den bringe(r) der voirs(creven) versueckbrieve in heuren name om heur heure/
wettich gebreck heur uutstaende van zek(ere)n lijfrenten met scepen(en) brieven/
van loeven vanden voirs(creven) wilen wout(ere)n bekind d(air)aen te moegen verreycke(n)/
By also oft de weduwe desselfs wilen wouters oft jan du pont heure/
behuwde sone tegen den voirs(creven) beleide yet wilden alleg(ere)n dat zij des/
op heden alhier quamen te rechte gelijc den voirs(creven) zeyndbrief dat/
begripen mochte En(de) de voirs(creven) weduwe van lijsmeel noch jan du/
pont noch nyeman and(er)s tegen der voirs(creven) weduwen van winxele op/
heden gecompareert en es alhier in trecht der selver weduwen van/
winxele trecht voerts bege(re)nde en(de) versuecken doende thoenende de/
rescripcie vanden exploite biden voirs(creven) meye(r) gedaen vander voirs(creven) stad/
versuecke So hebben de scepen(en) van loeven ter maniss(en) vanden meye(r)/
gewijst voe(r) een vo(n)nisse so verre der voirs(creven) weduwen va(n) winxele wed(er)p(ar)tie/
niet en quame ten opstaene tsmeyers en(de) van hen also zij en dede/
datmen dan der selver weduwen houden soude vanden voirs(creven) goeden/
in heuren beleide tot heurer wettig(er) gebreke behoef zo verre het/
noch voer hen scepen(en) comen es Cor(am) eisd(em
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt