SAL7761, Act: V°196.1 (545 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°196.1  
Act
Date: 1473-06-23

Transcription

2020-12-22 by Walter De Smet
Item de eerwerdige he(re) her bauduin de valle abt des goidsh(uys)/
van flone heeft volcomelijc ende wettelijc gemechtich gerard(e)n/
rabode gregor(en) van dyeve willem(me) van lele en(de) joh(ann)em vasont/
aut om te v(er)volge(n) met rechte op janne mathijs cornelise va(n)/
den offene janne damoede janne martin janne geude en(de) gorde/
uuten hove geheten zedelere alsulke(n) lxviii r(ijnschen) g(ulden) te xx stuv(er)s/
stuc alse de selve de(n) voirs(creven) he(re)n bauduin sculdich zijn met/
scepen(en) br(ieven) va(n) loeven(e) vander date(n) f(eria) ii p(ost) q(ua)si mo(do) lib(r)[o] lxxi/
de scep(enen) br(ieven) voirs(creven) d(air)af te vo(n)nisse(n) en(de) alle execucie d(air)af/
te doene En(de) voirt alle des voirs(creven) eerw(er)dige(n) he(re)n saken/
die he(m) alsnu uutstaen oft namaels sele(n) moege(n) te verware(n)/
te manen teysscen opte buere(n) en(de) tontfange(n) de(n) sculde(re)n/
van heu(re)n ontfange quite schelden quitan(cie) te gheve(n) com/
posicie en(de) mynlike yffeni(n)ge d(air)af te make(n) alle sake(n)/
voirs(creven) talle(n) plaetsen en(de) voir alle richte(re)n gheestelike/
en(de) weerlike te vervolge(n) te bedinge(n) te wynne(n) ende te/
verliesen ende alle manieren en(de) poente van rechte d(air)toe/
te vorderen die na recht die na recht en(de) costume/
vanden plaetsen dair dat geboirt behoiren sal moege(n)/
en(de) voirts alle tgene (et)c(etera) P(ro)mitt(ens) ratu(m) Renu(n)c(ians) Cu(m) (com)put(atione)/
cor(am) oud(erogghe) burg(imagistro) borch vync scab(inis) junii xxiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt