SAL7761, Act: V°209.1 (550 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°209.1  
Act
Date: 1473-06-26

Transcription

2020-12-27 by Walter De Smet
It(em) anthoenijs van oeffel woenen(de) inde hoolstrate int gulden hoet en(de) jan/
de weerd hebben gelooft ongesundert floreyse pet(er)ssoen [woenen(de) te h(ar)lem] seven/
rijnsch(en) gulden(en) te xx stuv(er)s tstuck tvie(re)ndeel d(air)af tsinxenen/
naistcomen(de) en(de) tvie(re)ndeel d(air)af tsinxenen d(air)na en(de) also voert alle/
jaire v(er)volgen(de) te sinxenen [tvie(re)ndeel d(air)af] te betalen [en(de) inden wissel ten bossche te leve(re)n] tot all betailt zijn sal q(uoli)[b(et)]/
ass(ecutu)[m] Et p(ri)mus En(de) de vors(creven) anthoenijs heeft geco(n)senteert/
den vors(creven) janne zinen borghe zo v(er)re hij [jan] mids der vors(creven) borchtocht/
e(n)nige schade of last hadde [tot e(n)nige(r) t(er)mijne vors(creven)] dat hij dan den vors(creven) anthoenijse d(air)voe(r)/
sal moegen panden om hem d(air)mede d(air)af to(n)tlasten [en(de) die ja(n)ne t(er)stont exeque(re)n tot zijnre schaden behoef] zond(er) e(n)nich recht/
d(air)om voird(er) te vorde(re)n Cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) junii xxvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt