SAL7761, Act: V°217.3 (572 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°217.3  
Act
Date: 1473-07-15

Transcription

2021-01-09 by Walter De Smet
It(em) also joff(rouwe) anne wilen lombairts anderwile gecocht en(de) gecregen heeft/
tegen janne smans lijnenweve(r) van aetrode en(de) zek(ere)n zinen borghen/
twee gulden ryd(er)s te xxvi stuv(er)s tstuck jairlik(er) lijfrenten ten live/
lijsbetten en(de) jans natuerlike kynde(re) jans wilen van m(ar)chinez geheten va(n)/
h(er)wijn en(de) des langhsten leven(de) van hen beiden behoudelic der vors(creven)/
joff(rouwen) annen heur heffen d(air)inne en(de) na heure [doot] der voirs(creven) lijsbetten/
gelijc zeke(re) scepen(en) brieve van loeven d(air) op gemaict xxv dage in/
septembri int jair xiiii[c] lx dat voird(er) begripen moegen Ende/
der selv(er) joff(rouwen) annen uut(er)ste meyninge en(de) beg(er)te was dat de/
voirs(creven) lijsbeth inde voirs(creven) lijfrente gheen recht voird(er) hebben en/
soude dan dat zij die heure leefdaghe langh heffen en(de) boe(re)n/
soude zond(er) die te doen afleggen de pe(n)ninge d(air)af te boe(re)n of/
and(er)ssins d(air)af te dispone(re)n mair dat die na heure doot volgen soude/
den voirs(creven) janne van h(er)wijn die nu buyten lands es So es comen/
voer scepen(en) van loeven de voirs(creven) lijsbeth en(de) arnd van yse(re) heur/
man bekynnen(de) de geheel pe(n)ninghe vander voirs(creven) lijftocht vande(n)/
voirs(creven) janne smans ontfangen te hebben ende hebben d(air)om gelooft/
so verre de voirs(creven) jan van h(er)wijn bynnen lands quame dat zij hem/
goede loflike vestich(eit) doen selen van twee geliken ryd(er)s lijftochte(n)/
tsijnen live om hem die te heffen na de doot vander voirs(creven) zijnre/
zuster en(de) niet eer Cor(am) lyemi(n)ghen blanckairt julii xv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt