SAL7761, Act: V°218.2 (575 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°218.2  
Act
Date: 1473-07-16

Transcription

2021-01-12 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) meester claes heeft den voirs(creven) gehuysschen in meerd(er) vestich(eit)/
der voirs(creven) lijfrenten in handen gestelt en(de) gelevert met rechte voe(r) den/
vorste(r) en(de) poirt(er)s h(ier) na genoemt drie zilve(re)n schalen van eenen/
fautchoene wegen(de) tsamen xviii oncen min twee yngelsche troysche/
om den voirs(creven) gehuysschen of trecht en(de) inhoudt [actie] vand(en) voirs(creven)/
lijft(ochten) en(de) scepen(en) brieven namails hebben(de) de selve lijft(ochten) en(de) dinhoud/
vanden vors(creven) scepen(en) brieven d(air)aen te moegen nemen en(de) verreicken/
zo wanneer hen gelieft en(de) zij d(air)af in gebreke zijn en(de) de voirs(creven)/
lijftocht verstorven gequeten oft and(er)s v(er)pandt zijnde so salme(n)/
den voirs(creven) meest(er) claese de vors(creven) schalen laten volgen zo verre/
die daer voe(r) niet geexequeert en zijn Cor(am) joh(ann)e briede(r) for(estario)/
et d(i)c(t)is scabinis t(am)q(uam) scabinis (et) opidanis eod(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt