SAL7761, Act: V°22.2 (57 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°22.2  
Act
Date: 1472-07-31

Transcription

2020-03-12 by Walter De Smet
It(em) h(er) willem van cav(er)son priest(er) jan bodde en(de) jan vanden broecke in deen/
zijde en(de) willem van mere mesmake(r) in dande(re) sijn comen in tegewoirdich(eit)/
der scepen(en) van loeven openbairlic bekynnen(de) dat zij alse vanden borreputte/
staende achter op derve en(de) bynnen den erve svoirs(creven) willems inde donckerst(ra)te/
gelegen en(de) achter en(de) neven de erven der voirs(creven) zijnre wederp(ar)tien gelege(n)/
(half)om inde bieststrate ende (half)om inde voirs(creven) donckerstrate tot welken putte/
des voirs(creven) willems wederp(ar)tie en(de) meer ande(re) heuren toegangh hebben/
eens worden waren en(de) overcomen voe(r) hen heure erven en(de) nacomelinghen/
der poenten en(de) condicien hier na bescr(even) Ierst dat de voirs(creven) h(er) willem/
jan bodde en(de) jan vanden broecke engheene rullen opten voirs(creven) putte sette(n)/
en zelen moegen mair selen theurer cost moegen zetten ende houden/
aen den selven putte op heure erve een sixene en(de) d(air)mede putten alst hen/
gelieft Der welker sixenen de voirs(creven) willem noch zijn nacomelinghe engheenssi(n)s/
gebruycken en selen moegen maer selen de ande(re) die met hen trecht en(de)/
toegangh hebben tot den voirs(creven) putte der voirs(creven) sixenen moegen gebruycken/
bij consente der voirs(creven) h(er) willems jans en(de) jans oft heurer nacomelinghen/
besitte(re)n van heuren goeden voirg(enoemt) en(de) and(er)ssins niet It(em) alsmen den voirs(creven)/
putte vaeght zo salmen dwater datmen d(air)uut putt ghieten en(de) zijnen/
afloop doen hebben ten beiden zijden vanden selven putte te weten opte/
zijden svoirs(creven) willems en(de) opte zijde van zijnre voirs(creven) wed(er)p(ar)tien It(em) dat/
de voirs(creven) h(er) willem jan bodde noch jan vanden broecke noch heure naco/
melinghe niet en selen moegen waschen noch wascherie houden op of/
aen den voirs(creven) putte bynnen oft op derve svoirs(creven) willems Cor(am) heyk(ens)/
caverson julii xxii ultima
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt