SAL7761, Act: V°49.2 (153 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°49.2  
Act
Date: 1472-10-15

Transcription

2020-04-24 by Walter De Smet
It(em) h(er) philips van schoenhoven ridde(r) die meest(er) jasp(ere)n kyndschot zeke(re) juwele(n)/
in handen gestelt heeft voer de rinte van xx rijnsch(en) gulden(en) lijftochte(n)/
gelijc steet septembr(is) xiiii lestleden heeft gekind wed(er)om vanden voirs(creven)/
juwelen ontfangen te hebben vanden voirs(creven) meester jasp(ere)n die thien/
comschalen dair inne genoemt wegen(de) elck een marck en(de) den eene(n) zilve(re)n/
pot vanden tween dair oic genoemt Ende voe(r) en(de) in die stad va(n) dien/
thien schalen en(de) zilve(re)n potte heeft de voirs(creven) h(er) philips den voirs(creven) meest(er)/
jasp(ere)n v(er)obligeert v(er)bonden en(de) gestelt in handen tzilve(re)n werck h(ier) na/
genoempt Te weten twee zilve(re)n potte met v(er)guld(en) boerde(n) getekent/
mett(er) wapen(en) svoir h(er) philips wegen(de) tsamen zeven marck min vijff yngelsche/
Item een zilve(re)n tragienap met eenen lepele mett(er) wapen(en) meester/
jans pot en(de) zijnre huysvrouwen wegen(de) tsamen drie marck ende zess/
oncen Item eenen wat(er)pot gedraeyt met blauwen bloemen boven en(de) met/
v(er)gulden(en) boerde(n) wegen(de) twee merck drie oncen en(de) vijff yngelsche Item/
een zilve(re)n croes met vla(m)men de boerde v(er)gult met eenre witter bloeme(n)/
opten scheel wegen(de) een merck en(de) anderhalf once en(de) twee yngelsche/
om alle dese leste juwelen te staen en(de) te bliven in alle des vueghen/
dat de voirs(creven) schalen en(de) pot te voren stonden Cor(am) m(ar)co crauwel vorste(r)/
roel(ants) opp(endorp) scabinis et opidanis oct(obris) xv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt