SAL7761, Act: V°55.1 (179 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°55.1  
Act
Date: 1472-11-02

Transcription

2020-05-06 by Walter De Smet
It(em) also als willem stuyck molde(r) anderwile met scepen(en) brieven van lov(en) in pechti(n)gen/
genomen heeft tegen henricken van boedenrode alse p(ro)cureur en(de) gemechticht/
van h(ere)n philipse van bourg(oign)[en] he(re) vander horst (et)c(etera) ridde(r) de wat(er)moele(n)/
desselfs h(ere)n philips ter horst inde prochie van s(in)te peters rode gelegen/
die te houden en(de) te hebben van half aprill lestleden eenen t(er)mijn van/
drie jairen langh elcx jaers voe(r) en(de) om xiiii mudden rogs der maten/
van loeven alle maenden dadvenand d(air)af te betalen en(de) op zeke(re) ande(re)/
vorwerden en(de) condicien gelijc de brieve d(air)af gemaict ap(ri)lis xiii lestled(en)/
die inhouden en(de) vercle(re)n So es comen voe(r) scepen(en) van loeven henr(ick)/
ty(m)merman van s(in)te peters rode en(de) heeft de voirs(creven) pechtinghe vanden/
voirs(creven) wille(m)me ov(er)genomen die te houden en(de) te hebben van desen dage/
voirts den voirs(creven) termijn uut op alle de vorwerden lasten en(de) (con)dicien/
inder voirs(creven) pechtinghen begrepen Gelovende de voirs(creven) henrick den/
voirs(creven) wille(m)me vander selver pechtinghen en(de) den lasten d(air)inne begrepen/
aen den voirs(creven) h(ere)n philipse alt(oes) scadeloes te houden en(de) tontheffen behoudel(ic)/
dat de voirs(creven) willem draghen sal den pacht tot desen daghe toe Ende/
d(air) voe(r) zijn borghen svoirs(creven) willems henricks willem trissene(re) ende/
lijsbeth zijn wijf moeder svoirs(creven) henricks Et p(ri)mus Cor(am) vynck cav(er)son/
novembr(is) ii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt