SAL7761, Act: V°55.3 (180 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°55.3  
Act
Date: 1472-10-01

Transcription

2020-05-06 by Walter De Smet
It(em) jan lobbe alhier in rechte staende tegen jannese vanden hove p(ro)cureur jacobs va(n)/
raveschote van gebreke van zeke(re)r wairscap (et)c(etera) heeft gekindt dat hij ende/
de voirs(creven) p(ro)cureur vander selver saken tegen een in rechte comen zijn geweest/
inde banck te werchte(r) en(de) dat zij aldair also verre gep(ro)cedeert wae(re)n met/
rechte dat aensprake en(de) v(er)antw(er)den geschiedden en(de) dat de voirs(creven) p(ro)cur(eur) tot/
zijnen thoeniss(en) gewijst wairt en(de) dat den daghe van thoenen de voirs(creven)/
jan yerst brachte den brief vander stad va(n) lov(en) voer hem alse poirt(er) gescr(even)/
aen de wet te werchte(r) om in dier saken niet meer te p(ro)cede(re)n welck ky(n)niss(en)/
de voirs(creven) jan dede om dat de vors(creven) p(ro)cur(eur) vanden voirs(creven) poente tot zine(n) thoeniss(en)/
gewijst was en(de) om den cost van dien thoene te doene te verhueden Cor(am)/
heyken cav(er)son no oct(obris) pe(nulti)[ma]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt