SAL7761, Act: V°60.2 (199 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°60.2  
Act
Date: 1472-11-14

Transcription

2020-05-12 by Walter De Smet
Jan nijs/
It(em) alse vanden brieven gebleven na de doot jans wilen nijs en(de) wilen/
margrieten zijns wijfs die arnd hanckairt alse momboir amelen zijns/
wijfs weduwe henricks wilen nijs soen der voirs(creven) gehuyschen yesch/
va(n) janne nijs svoirs(creven) wilen henricks brueder ter eed voer oegen gebracht/
te hebben tot den rechte hoewel hij e(n)nighe van dien anderwile voer oeghen/
bracht hadde tusschen hem en(de) den voirs(creven) wilen henricken die zij gebrued(ere)n/
onder hen gescheiden en(de) gedeelt hebben mochten metten welcken/
voertgebrachten brieven de voirs(creven) arnd niet te vreden en was maer/
zeide dat diere noch vele meer waren (et)c(etera) Daer op de selve jan seyde/
engheene brieve meer te weten noch te hebben dan hij voertiden voer/
oeghen bracht hadde en(de) tusschen hem en(de) zijnen voirs(creven) brueder gescheide(n)/
waren behalven de brieve van vier mudden rogs en(de) drie moel(evaten) erflic/
die hij naderhand vonden hadde en(de) gebracht onder meester ja(n)ne calab(er)/
tot den rechte So hebben de scepen(en) van loeven gewijst voer een/
vo(n)nisse dat hij jan gehouden zijn sal zijnen eed te doen dat hij/
engheene brieve en heeft en weet gehadt en heeft noch tsijne(n) p(ro)fite/
gecomen en zijn dan hij voer oeghen bracht heeft Act(um) cor(am) roelants/
opp(endorp) vynck heyk(ens) caverson no(vembris) xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt