SAL7761, Act: V°65.2 (215 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°65.2  
Act
Date: 1472-12-01

Transcription

2020-05-21 by Walter De Smet
It(em) katline weduwe peters wilen yerpain heeft gekindt gehaven te hebben van/
janne feye van s(in)te peters rode ende arnde schellinck oudecled(er)cope(r) achtien/
gulden ryd(er)s der mu(n)ten (et)c(etera) goed en(de) ghinghe voe(r) dafquitinghe en(de) lossinge/
van eenen geliken ryde(r) erfliker rinten van alsulken twee en(de) eenen halven/
ryd(er)s erfliker rinten alse de voirs(creven) wilen peter en(de) voer hem goird gorijs/
te hebben plagen en(de) de voirs(creven) katline alnoch heeft mids scepen(en) brieven va(n)/
loeven gemaict int jair duysent vierhondert xliii xii daghe in februario/
aen en(de) op een stuck eeussels met den weghe geheten den kerckwech houden(de)/
zeven dach(mael) en(de) tweentseventich roeden luttel min oft meer voirmaels gielijs/
wilen trissene(re)n en(de) nu claese trissene(re) zijnen zone en(de) henricken peten en(de)/
den voirs(creven) janne feye en(de) arnde schellinck behuwden sonen desselfs wilen/
gielijs toebehoirende gelegen inde prochie van nuwerode tusschen de heyst(ra)te/
op deen zijde en(de) den bruelwech op dande(r) zijde en(de) de goede lijsbetten weduwe/
goirds wilen kerstinen op de derde en(de) de stockbeemde ald(air) opte vie(r)de zijde/
van welcken ryder [erflic] voirs(creven) de voirs(creven) katline de voirs(creven) goede volcomelic quijtscout/
overgevende en(de) (con)sente(re)nde dat zij noch heure nacomelinghe den anderen/
and(er)halven ryder erflic nergens en selen moegen eysschen dan aen tvoirs(creven)/
stuck eeussels alsoe dat voe(r) gescreven en(de) gereengenoett steet al waert/
dat meer goeds na uutwisen vanden voirs(creven) scepen(en) brieven daer voe(r) v(er)bonde(n)/
wesen mochte Gelovende de selve weduwe en(de) quinten cokeroul heur/
stiefvader den voirs(creven) janne en(de) arnde vander voirs(creven) quitinghen inne te staen/
en(de) recht warand te zijne tegen eene(n)yegeliken en(de) oic in dien te hebben/
en(de) d(air) inne [tot desen] te vervaen alle de wettighe kynde(re) der voirs(creven) weduwen die/
zij heeft vanden voirs(creven) wilen pet(ere)n dat zij ter stont hen mu(n)dich zijnde/
den selven janne en(de) arnde vander voirs(creven) rinten gelijc quijtscheldinghe/
ky(n)nisse en(de) geluften doen selen zonder argelist borgh vync dec(embris) p(ri)ma
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt