SAL7761, Act: V°65.4 (216 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°65.4  
Act
Date: 1472-12-03

Transcription

2020-05-21 by Walter De Smet
It(em) yde pasteels weduwe reyners wilen witweve(re) heeft wettelick/
gemechticht en(de) volcomen macht gegeven en(de) met des(en) l(ette)ren mechtich maict/
en(de) volcomen macht gheeft janne de witweve(re) heuren zone te voe(re)n/
uut heuren brode behoirlic gedaen om alle heure tsijze rinten pachte(n)/
en(de) sculden diemen heure nu sculd(ich) es of namails wesen sal te manen/
teyschen opt te boe(re)n en(de) tontfanghen en(de) oic de goede der vors(creven) zijner/
moed(er) te verhue(re)n te v(er)pachten en(de) met jairschae(re)n uut te gheven De/
selve rinten (et)c(etera) met rechte te vervolgen In for(ma) Geloven(de) vast (et)c(etera) Cor(am)/
(com)put(atione) (et) r qua(m) p(ro)misit face(re) [et revoc(atione)] (et)c(etera) Cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) heyk(ens) cav(er)son dec(embris) iii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt