SAL7761, Act: V°76.2 (239 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°76.2  
Act
Date: 1472-12-12

Transcription

2020-06-03 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) claes en(de) marie zijn wijf also als henrick mersuyns/
geheten bellens ende yde zijn wijf opten dach van heden erflic uutgegeven/
hebben wille(m)me freven geheten philips een huys en(de) hof gelegen/
inden werft opten co(m)mer dair uut gaende en(de) voirtaen op neghen(en)twi(n)tich/
stuv(er)s tsjaers erfliker rinten alle jaire te betalen claese vander heult/
en(de) marien zinen wive dochter der voirs(creven) gehuyschen gelijc de scepen(en) brieve/
d(air)op gemaict dat begripen ende de selve henrick ende yde gehuyschen/
oic op heden den voirs(creven) clase en(de) zinen wive geluften en(de) vestich(eit) gedaen/
hebben van derthien rijnsch(en) gulden(en) en(de) xviii stuv(er)s te twintich/
stuv(er)s elken gulden(en) gerekend staphans na der voirs(creven) yden doot den/
selven claese en(de) zinen wive te betalen aen en(de) op een huys en(de) hof des/
voirs(creven) henricks en(de) zijns wijfs gelegen inden voirs(creven) werft naest den/
huyse voirscr(even) gelijc de brieve dair op gemaict dat oic inhouden So/
zijn comen voe(r) scepen(en) van loeven de voirs(creven) claes en(de) marie zijn wijf/
openbairlic bekynnen(de) dat hen de voirs(creven) henrick en(de) zijn wijf de vors(creven)/
vestich(eit) en(de) overgeven vanden voirs(creven) neghen(en)twintich stuv(er)s erflic en(de)/
vanden voirs(creven) derthien rijnsch(en) gulden(en) en(de) achtien stuv(er)s eens gedaen/
hebben voe(r) en(de) in betalinghen vanden veertich rijnsch(en) gulden(en) die de/
selve henrick ende zijn wijf den voirs(creven) claese en(de) zinen wive in huwelik(er)/
vorwerden geloeft en(de) toegeseeght hadden voe(r) notair(is) en(de) getuyghen/
van welken veertich rijnsch gulden(en) hen in huweliker vorwerden gelooft/
zij hen hielden mids der vestich(eit) vanden rinten en(de) gelde voirger(uert) voe(r)/
wel en(de) volcomelic betaelt den voirs(creven) henricken en(de) zinen wive heure/
goede en(de) nacomelinghe d(air)af volcomelic quijtsceldende Bekynnen(de) voirts/
zo verre zij na de doot svoirs(creven) henricks en(de) zijns wijfs deylen willen/
in e(n)nighe goede na hen blivende dat zij dan de voirs(creven) veertich rijnsch/
gulden(en) sculdich zelen zijn in te bringhen eer zij met den ande(re)n heure(n)/
medeerfgenamen inde selve goede deylen selen moegen Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt