SAL7761, Act: V°78.2 (246 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°78.2  
Act
Date: 1472-12-18

Transcription

2020-06-08 by Walter De Smet
It(em) na dat op heden den raidt vander stad gethoent es van wegen der/
voirs(creven) joffr(ouwe) katlinen dat den voirs(creven) hollan(sche) gulden(en) met meer ande(re)n tsijze/
heure gelaten was in testamente vander voirs(creven) wilen joff(rouwen) prudencien/
op condicie oft zij storve zonder geboerte dat dan dien tsijs comen/
soude den voirs(creven) roeloven oft zijnen kynde(re)n en(de) oft hij storve zonder/
geboerte acht(er) te laten dat dan den tsijs volghen soude den erfgename(n)/
wilen wouters en(de) jacobs pynnoc beide bruede(re)n der voirs(creven) wilen joffr(ouwen)/
prudencien Ende want de voirs(creven) symoen bezitte(r) vanden onderpande/
vanden voirs(creven) hollan(sche) gulden(en) den selven gulden(en) afleggen woude en(de) zij/
hem guedinghe dairaf doen moeste So p(rese)nteerde zij hem de guedi(n)ge/
dairaf te doen met den voirs(creven) roeloven heuren brueder en(de) tot dien de/
pe(n)ninghe dairaf comende te stellen alhier opten wissel om d(air)mede/
ande(re) rinten te copen die te geliker naturen van verstervene staen zele(n)/
daer mede zij beg(er)de ende hoopte te moegen passe(re)n So es heure/
vander stad geconsenteert ende geseeght dat zij alse vand(er) guedinge(n)/
aenden cope(r) gestaen sal met des zij d(air)af p(rese)nteerde en(de) dat de selve/
guedinghe d(air)op stad gripen soude den welcken navolgende de vors(creven)/
guedinghe naderhand geschied es Act(um) in pleno (con)silio dec(embris) xviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt