SAL7761, Act: V°78.3-R°79.1 (247 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°78.3-R°79.1  
Act
Date: 1472-12-18

Transcription

2020-06-08 by Walter De Smet
It(em) also alse ten vervolghe jans van thienen en(de) thoryen gheylinghs zijnre/
zwagherinnen jan abertin stadhuld(er) tsmeyers van yncourt te laetwijck/
versocht es geweest te bedwinghen lenarde hannart tot den voldoene/
va(n) zeke(re) scepen(en) brieven va(n) lov(en) sprekende van iii(½) ryd(er)s (et)c(etera) en(de) de/
voirs(creven) stadhuld(er) mids den yersten openen brieve den voirs(creven) lenarde/
aentastte en(de) op geluften van voldoene van hem liet scheiden den welken/
de selve lenard nochtan niet na gevolght en es maer heeft daer nae
//
ten tweesten scrivene den voirs(creven) stadhulde(r) zeke(re) erve in handen gestelt/
om te vercopen zo wair de selve lenaird op heden niet en quame also/
de selve stadhulde(r) op heden voe(r) der noenen alse ten daghe van zijnre/
onschout (com)pare(re)nde alhier opgedaen heeft So es den voirs(creven) meye(r)/
biden raide vander stad alhier geappoenteert en(de) geseeght dat hij/
hem dien navolgende also verre aen den p(er)soene oft goeden voirger(uert) des/
voirs(creven) lenards also verre verrichte dat de voirs(creven) crediteurs vanden/
heuren en(de) hij stadhuld(er) van zinen costen deughdelic worden betaelt/
Act(um) tsvryd(aeghs) dec(embris) xviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt