SAL7761, Act: V°80.5 (256 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°80.5  
Act
Date: 1472-12-19

Transcription

2020-06-16 by Walter De Smet
It(em) meester jan vanden wynckele meest(er) in arten (et)c(etera) heeft gekind vanden/
voirs(creven) ambachte voe(r) der voirs(creven) yden recht en(de) gedeelte inde voirs(creven) goede/
te weten tsestedeel d(air)af gehouden te hebben tseste deel vande(n) pe(n)ninge(n)/
gecomen vander afquitingen van vier ryd(er)s ende van vii(½) stuv(er)s erflic/
den ryder te xxvii stuv(er)s welck gedeelte vanden pe(n)ninghen hij gelooft/
heeft verthijende der p(ri)vilegien (et)c(etera) tot behoef en(de) orbe(r) der voirs(creven) zijnre/
zwegherinnen te beke(re)n het zij tot heurer bylevinghen en(de) nootorften/
oft anders also dat na heuren staet best zal moegen dienen en(de) d(air)aff/
heure ende oic der stad van loeven ter maniss(en) goede rekeninghe en(de)/
bewijs te doen Cor(am) eisd(em)
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt