SAL7761, Act: V°85.3 (270 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°85.3  
Act
Date: 1472-10-23

Transcription

2020-06-18 by Walter De Smet
It(em) na dat jan van beert bider stad alhier heeft doen dach doen en(de) ontbieden/
andriese van voshem diens vroente die hij te houden plach hadde doen/
beleiden also hij dede blijcken op janne de hont van tween clinckairden/
tsjaers lijftochten met scepen(en) brieven van loeven bevesticht d(air)af hij jan/
vanden voirs(creven) andriese noch oic van nyeman(de) anders betaelt noch voldaen/
en conste gewerden also hij zeyde versueckende d(air)af trecht Ende de/
voirs(creven) andries eenwerff en(de) anderwerf hier om ontboden zijnde bijder/
stad tot zijnen verantw(er)dene niet gecomen en es so es den voirs(creven) janne/
vander stad geconsenteert zijn recht vanden voirs(creven) gebreke opten vors(creven)/
andriese met rastamente van zinen p(er)sone oft anderssins behoirlick/
te moegen vord(ere)n aengesien den voirs(creven) beleide en(de) den achterblivene/
svoirs(creven) andries Act(um) in pleno consilio dec(embris) xxiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt