SAL7761, Act: V°87.2 (273 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°87.2  
Act
Date: 1473-01-07

Transcription

2020-06-20 by Walter De Smet
It(em) meester bertelmeeus van meerbeke meest(er) vander rekencame(re)n/
onss gened(ichs) h(ere)n tsh(er)toghen (et)c(etera) heeft wettelic gemechticht en(de) volcomen/
macht gegeven en(de) met des(en) l(ette)ren mechtich maict en(de) volcomen macht/
gheeft janne mailherbe ende jacoppen schelkens van werchte(r) en(de)/
elken bizund(er) thoenre des(er) om alle zijn tsijze rinten pachten en(de)/
sculden diemen hem nu sculdich es oft namails wesen sal te manen/
teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n van heuren ontfange/
quijt te schelden en(de) quitancie te gheven De selve tsijse rinten pachte(n)/
en(de) schulden en(de) alle zijn ande(re) saken en(de) stucken die hij nu te doen heeft/
of namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad aen/
en(de) tegen eene(n)yegeliken met rechte te vervolghen (et)c(etera) In forma Geloven(de)/
vast Cu(m) (com)put(atione) et revoc(atione) Cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) opp(endorp) heykens scabinis/
ja(nua)[rii] vii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt