SAL7761, Act: V°93.2 (289 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°93.2  
Act
Date: 1473-01-12

Transcription

2020-06-27 by Walter De Smet
It(em) margriete moeltants heeft aengesproken janne kyen en(de) m(ar)grieten zinen/
wive van xl stuv(er)s die hen de vors(creven) moeltants te diversen stonden geleend/
hadde (half)om hen beiden tsamen (half)om den eenen van hen bizund(er) D(air)af de/
selve moeltants alnoch in gebreke was en(de) dat de voirs(creven) gehuysschen/
heure de voirs(creven) schout noch sculdich waren en(de) aen heur ontleend/
hadden dat bood zij te houden ten heilighen oft hen te gheven D(air)op/
de voirs(creven) gehuysschen zeyden en(de) boden ten heilighen dat zij den/
voirs(creven) moeltant wel betaelt hadden tot op twee stuv(er)s na va(n) alle(n)/
des zij tegen heure ye ontleenden tot welker eed zij gewijst/
worden dien zij deden betalen(de) de voirs(creven) ii stuv(er)s en(de) d(air)na worden/
zij gewijst heurs eeds wel volcomen te wesen Cor(am) scab(inis) in placito/
sdijsd(aeghs) ja(nuarii) xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt