SAL7761, Act: V°94.2 (291 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°94.2  
Act
Date: 1473-01-13

Transcription

2020-06-27 by Walter De Smet
It(em) jan van boemale geheten de smet heeft gelooft gheerde uuten broecke/
en(de) ghijsbrechten in ghenen houthof geheten de schepe(n) alt(oes) scadel(oes)/
te houden en(de) tontheffen van and(er)halven ryder lijftochten va(n) alsulke(n)/
twee ryders lijftochten alse zij tsamen met janne boschman sculd(ich)/
zijn met scepen(en) brieven van loeven bekendt opten lesten dach febr(uarii)/
a(n)no xiiii[c] lvi lijsbetten en(de) annen brunets gesust(ere)n tot heurer/
beider live gelijc den voirs(creven) brief dat inhoudt Ende oft de voirs(creven)/
gheerd en(de) ghijsbrecht oft e(n)nich van hen schade cost oft last hadde(n)/
oft leden in wat manie(re)n datt wae(re) uut saken vanden vors(creven) and(er)halve(n)/
ryder lijftochten so heeft de voirs(creven) jan smet gelooft hen alsulke/
cost schade oft last volcomelic op te leggen en(de) te restitue(re)n/
alse vervolghde schout ne niet wed(er)staende dat de voirs(creven) gheerd/
en(de) ghijsbrecht gelooft hebben inden voirs(creven) scepen(en) brieve den vors(creven) janne smet vander voirs(creven) geheelder lijftocht scadeloes tontheffen/
roelants heyk(ens) januarii xiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt