SAL7762, Act: R°102.4 (186 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°102.4  
Act
Date: 1474-10-26

Transcription

2019-03-18 by Walter De Smet
It(em) willem pater noster heeft gelooft voer janne ouderogghe burg(er)meest(er)/
te loeven geldene zeg(er)s geheten daems te doen twee bedevairden/
deene dairaff ts(in)t ewouts in elzeten en(de) dande(re) tonser liever/
vrouwen taken en(de) den wech vander ierster bedevairt aen te/
nemen bynnen veertich daghen naistcomen(de) ender vander ande(re)r/
bynnen xl daghen d(aer) na dat hij vander ierster bedevairt/
gecomen zal zijn en(de) vande van elker bedevairt goede wairheit/
te bringe(n) na des(er) stad rechte Met vorwerden oft ten selven/
plaetsen oft tot e(n)nighen der selver onveylich wae(re) te trecken/
en(de) men dat ter wairh(eit) bevonde zo mach de selve willem in/
die stad in ande(re)n plaetsen also verre pelg(ri)magien doen alse de/
vors(creven) bedevairden hen gestrecken en(de) dair mede gestaen voe(r) de/
beternisse van alsulken quetsue(re)n als de vors(creven) willem den vors(creven)/
geldene aengedaen heeft oct(obris) xxvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer