SAL7762, Act: R°127.2 (238 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°127.2  
Act
Date: 1474-11-21

Transcription

2019-04-26 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) dat joff(rouwe) aleid van meensele weduwe/
jans wilen switten van arschot ende heeft geconstitueert gesett/
en(de) geordineert en(de) met des(en) l(ette)ren constitueert stelt en(de) ordin(er)t/
heuren p(ro)cureur en(de) voirganghe(r) janne dyllen heuren zwag(er)/
in allen heuren saken geschillen en(de) bederven die zij nu uutstaen(de)/
heeft of namails hebben sal in aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad/
hoedanich die zijn Geven(de) en(de) verleenen(de) de voirs(creven) joff(rouwe) aleid/
den vors(creven) heuren p(ro)cureur volcomen macht auctoriteit ende/
zunderlinghe beveel alle de selve saken met rechte te v(er)wae(re)n/
te bedinghen te beschudden en(de) te vervolgen tallen plaetsen/
en(de) gerichten en(de) tegen eene(n)yegeliken dair dat behoeven sal/
moegen Ende desgelijcx om alle(n) der voirs(creven) constitueerd(er)ssen/
tsijze rinten pachten en(de) ande(r) schulden diemen heure nu sculdich/
es of namails wesen sal Te manen teysschen op te boe(re)n en(de)/
tontfanghen den sculde(re)n van zijnen ontfanghe quijt te schelde(n)/
en(de) quitancie te gheven daghe en(de) respijt te verleenen vanden/
ande(re)n d(air)voe(r) te panden te daghen te beleiden en(de) rastamente/
te doen leggen composicie en(de) mynlike yffen(er)inghe d(air)af te/
maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n de selve/
tsijze rinten pachten en(de) schulden met rechte teysschen en(de) te/
vervolgen die te wynnen en(de) te verliesen getuygen ofts behoeft/
te leyden der wed(er)p(ar)tien getuygen te zien swe(re)n die te batte(re)n/
te replice(re)n te duplice(re)n also wale int principail als int accessoir/
also dicwile en(de) menichwerven als des te doen zijn sall en(de)/
alle pointen en(de) articulen van rechte d(air)toe te vord(ere)n die na/
recht of costume vand(er) plaetsen dair dat geboert behoiren/
moegen en(de) den vors(creven) p(ro)cur(eur) orb(er)lic duncken selen Ende voerts/
alle tghene (et)c(etera) Cu(m) comput(atione) (et) revoc(atione) Cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro)/
berghe langr(ode) scab(inis) no(vembris) xxi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer