SAL7762, Act: R°13.2 (20 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°13.2  
Act
Date: 1474-07-04

Transcription

2019-10-21 by Walter De Smet
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen/
lesen burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en)/
saluyt en(de) alle vrientscap doen cont en(de) te weten(e) dat/
jouffruwe lijsbeth meys weduwe arnts wilen van kessele/
onse ingeseten(e) voir ons comen is en(de) heeft tot hue(re)n/
wederroepen geconstitueert gesedt volcomen macht/
procuracie en(de) auctoriteit gegeven jacope eveloghe/
en(de) gabriele offuys oft den eenen van hen bringer va(n)/
desen alle en(de) yegewelcke hue(re) saken questien en(de)/
gescillen die zij te doen heeft oft namaels te/
doen sal hebben tegen wat p(er)sonen dat dat zij voir/
alle gerichten gheestelic en(de) weerlic te verwae(re)n/
te verantweerden in aenlegger oft verantweerd(er) stat/
te bedinghen te wynnen te verliesen en(de) composicie/
dair af te maken Alle hue(re) jairgulde opcomingen/
vervallen chijse(n) renten(en) en(de) sculden te manen teysschen/
opte boren en(de) tontfanghen dair voir te panden/
te daghen rastemente(n) te doen legghen die met rechte/
texeque(re)n voir alle gerichten scepen(en) brieve(n) te vo(n)nissen/
die te vervolgen ten eynde uut getuygen oft behoefs/
te leiden d(er) wed(er)p(ar)tien getuygen te sien zweren die/
te batte(re)n also menich werven als des behoeve(n) sall/
Te replice(re)n te duplice(re)n also wale int principael als/
int accessoir En(de) vortaen generalic en(de) specialic et(cetera)/
promitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo cor(am) meldert/
burg(imagist)[ro] roelants langrode scabinis julii iiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-03 by Jos Jonckheer