SAL7762, Act: R°135.1 (249 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°135.1  
Act
Date: 1475-01-03

Transcription

2019-10-21 by Walter De Smet
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en)/
saluyt en(de) alle vrientscap Doen cont en(de) te weten/
dat opden dach datum van desen voir ons comen zijn/
brued(er) gheert roelants als procur(eur) en(de) procurator profes/
en(de) [als] procurator vanden godshuyse van sente mertens bynnen/
loven(en) inden name en(de) van weghen des voirs(creven) godshuys/
hebbende van des nabescreve(n) is volcomen procuracie vand(en)/
selven godshuyse te moghen substitue(re)n en(de) willem vanden/
hove sone wilen willems en(de) hebben geconstitueert/
gesedt volcomen macht procuracie en(de) auctoriteit gegeve(n)/
mathijse van raetshoven alle en(de) yegewelcke chijsen rente(n)/
erfpachten en(de) sculden die den vors(creven) godshuyse en(de) willem(me)/
bleven zijn v.. met testamente en(de) den vors(creven) willem(me)/
verstorven van wilen jouffr(ouwen) alijten vander beken/
gelegen te wanghe te raetshove(n) te ned(er)wynde ov(er)wynde/
te lare te grymde te wolmershem tijseren te houthem/
en(de) dair omtrent te manen teysschen op te boe(re)n ende/
tontfanghen die te vervolghen dair voir te panden/
te daghen rastementen te doen leggen die met rechte/
texeque(re)n die te bedinghen te wynne(n) en(de) te verliesen/
oft composicie d(air)af te maken voir alle gerichten/
gheestelic en(de) weerlic getuygen ofs behoeft te leiden/
d(er) wederp(ar)tien getuygen te sien zwe(re)n die te batte(re)n te/
replice(re)n te duplice(re)n also wale int principael als int/
accessoir also dicwille als des te doen sal zijn/
den sculders te quiten(e) en(de) quit(ancie) te gheven En(de) vortaen/
generalic en(de) specialic (et)c(etera) P(ro)mitt(entes) ratu(m) salvo iusto/
calculo cor(am) hanckart substituto roelofs vos scab(inis)/
ja(nuarii) iii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer