SAL7762, Act: R°145.3-V°145.1 (261 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°145.3-V°145.1  
Act
Date: 1475-01-10

Transcription

2019-10-21 by Walter De Smet
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n/
lesen burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat va(n)/
loven(en) saluyt ende alle vrientscap Doen cont en(de)/
te weten(e) dat opden dach datum van desen voir ons/
comen zijn is in p(er)sone katlijne van muysen(en) weduwe/
mathijs wilen mychiels met eene(n) momboir hair in/
desen verleent en(de) heeft geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht procuracie en(de) auctoriteit ghegeve(n) tot hue(re)n weder/
roepen henricke machiels hue(re)n sone amelrike
//
vander coevort behouwede sone d(er) vors(creven) katlijnen janne/
mychiels en(de) janne van ost oft den eene(n) van hen/
bringer deser l(ette)ren alle en(de) yegewelcke hair saken/
questien en(de) gescillen die zij nu uutstaende heeft oft/
namails uutstaen(de) hebben sal mogen tegen wat p(er)sone(n)/
dat dat zij en(de) voir wat gerichte gheestelic en(de)/
weerlic inden lande van brabant oft d(air) buyten alle/
hair chijsen renten erfpachten en(de) sculden te manen/
teysschen opte boe(re)n en(de) tontfanghen [quit(ancie) te gheven(e)] dair voir te panden/
te daghen rastementen te doen leggen alle scepen(en)/
brieve(n) te vonnissen die met rechte texeque(re)n voir/
alle gerichten die te bedinghen te wynnen/
en(de) te verliesen die te replice(re)n te duplice(re)n (et)c(etera)/
getuygen ofs behoefde te leiden (et)c(etera) En(de) vortaen/
generalic (et)c(etera) en(de) wes deen vand(en) procur(eur)s (et)c(etera)/
promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) hanck(art)/
substituto burg(imagistro) roelofs vos scab(inis) ja(nuarii) x
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer