SAL7762, Act: R°149.1 (270 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°149.1  
Act
Date: 1475-01-10

Transcription

2019-06-13 by Walter De Smet
Item jan vynck als een vanden rintmeest(ere)n der stad van loeven arnoldus/
kyp en(de) gheerd my(n)nemoen in p(rese)ncien der scepen(en) van loeven gestaen/
hebben bekindt ende gelijdt gehaven en(de) ontfanghen te hebben van/
claese moens te weten de voirs(creven) jan vynck van weghen der/
voirs(creven) stad van loeven viii peters en(de) xi stuv(er)s voer elken/
peter xviii stuv(er)s gerekend die de voirs(creven) claes der vors(creven) stad/
van verdiender assizen sculdich was It(em) de voirs(creven) arnoldus/
kyp vii rijnsch(en) gulden(en) en(de) vi stuv(er)s voer elken rijnsch gulden(en)/
xx stuv(er)s gerekendt die de selve claes den selven arnoldo/
sculdich was zo van verloepen(en) tsijse zo van ande(re)n deughdelike(n)/
schulden Ende de voirs(creven) gheerd my(n)nemoen de so(m)me van xx/
cronen voe(r) elke crone xxiiii stuv(er)s gerekendt d(air)inne de selve/
claes te hemwairt belang was uut saken va(n) goeden deughde/
liken geleenden ghelde en(de) van vercochten coirne Bekynnen(de) voert/
andries vanden poele ontfanghen te hebben vanden selven claese/
moens viii cronen te xxvii stuv(er)s tstuck die de selve claes/
den vors(creven) andriese sculdich was met scepen(en) brieven van loeven/
vander daet m iiii[c] lxxiii febr(uarii) xxi Ende hebben de voirs(creven)/
crediteuren den voirs(creven) claese vanden voirs(creven) schulden te weten elc/
van hen vander zijnre volcomelic quijtgeschouden p(ro)mittens nullaten(us)/
alloqui (et)c(etera) Cor(am) vos heyk(ens) ja(nuarii) x
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer