SAL7762, Act: R°149.2-V°149.1 (271 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°149.2-V°149.1  
Act
Date: 1475-01-10

Transcription

2019-06-13 by Walter De Smet
It(em) stas roelofs becke(r) in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft gekindt ende gelijdt ontfangen/
te hebben van claese moens xviii ryders xxv stuv(er)s voer elken/
ryder gerekend alse voer de principael pe(n)ninghe metten verloepe/
van ii jairen va(n) dien and(er)halven ryd(er) lijft(ochten) die de vors(creven) claes den/
voirs(creven) staese tot zek(ere)n liven met zek(ere)n scepen(en) brieven van loeven d(air)op/
gemaict int jair xiiii[c] lxx opten xxvii[ten] dach van octobri sculdich/
was Bekennen(de) desgelijcx vranck mussche inden name zijns selfs/
en(de) als momboir margrieten zijns wijfs ontfangen te hebben/
vanden selven claese xvi(½) ryders te xxv(½) stuv(er)s alse voe(r) de/
principael pe(n)ninghe metten verloepe van eenen jae(r) van dien i(½)/
ryd(er) lijft(ochten) die de voirg(enoemde) claes als borghe gheerds moens zijns/
brued(er)s den voirs(creven) vrancken en(de) zijnen wive tot heurer beid(er) live/
schuldich was met scepen(en) brieven van loeven d(air)op gemaict vand(er)/
daet xiiii[c] lix in decembri vii daghe Bekennen(de) oic desgelijcx goird/
baerts vanden selven claese gehaven te hebben xi ryders elken
//
ryder te xxv stuv(ers) voer de principael pe(n)ninghe en(de) voe(r) tverloop van/
eenen jaire van eenen ryde(r) lijftochten ten live jans en(de) marien kynd(ere)n/
desselfs goirds D(air)inne de voirs(creven) claes met scepen(en) brieven va(n) lov(en)/
verbonden was vander daet xiiii[c] lxxii vi daghe in meye ende/
hebben de voirs(creven) stas vranck en(de) goird te weten elc van hen van/
zijnre lijftocht voirs(creven) [den vors(creven) clase] volcomelic quijtgeschouden Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer