SAL7762, Act: R°152.2 (276 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°152.2  
Act
Date: 1475-01-12

Transcription

2019-06-13 by Walter De Smet
It(em) also als ten vervolghe henricks van strale s(in)te pet(er)sman te lov(en) vander/
stad weghen van loeven gescreven es geweest den meye(r) va(n) berchem/
oft zijnen stedehoude(r) dat hij desselfs s(in)te pet(er)smans goede costel(oes)/
ontslaghen hadde die de selve meye(r) voe(r) zeke(r) p(er)sonele eyschinge(n)/
die hij den vors(creven) s(in)te pet(er)sman(ne) eyschende was beslaghen hadde/
Ende oft de selve meye(r) den vors(creven) s(in)te pet(er)smanne yet eyschen wilde/
dat hij des op heden alhier te rechte quame voe(r) meye(r) en(de) s(in)te pet(er)sman(ne)/
van loeven (et)c(etera) So heeft hem de selve s(in)te petersman alhier te/
rechte gep(rese)nteert dair de selve meye(r) niet comen en es noch onschout/
gesonden en heeft Cor(am) roelants roelofs lyemi(n)ghen ho(min)ibus sancti/
petri januarii xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer