SAL7762, Act: R°170.2-V°170.1 (309 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°170.2-V°170.1  
Act
Date: 1475-01-24

Transcription

2019-07-16 by Walter De Smet
It(em) na dien dat h(er) vranck le mey p(ro)fess des goidshuys van vyleer/
en(de) als p(ro)cureur desselfs met rechte hadde doen vo(n)niss(en) eenen/
scepen(en) brief van loeven op janne trippairt en(de) zijnen medesculd(er)s/
sprekende van vijftich rijnsch(en) gulden(en) eens te betalen op eene(n)/
banduyn van x ryders ende den selven banduyn also ov(er)gegeven/
gelijc de brieve gedateert xx daghe in julio lestleden dat/
voirder inhouden en(de) begripen ende de selve ja(n) trippart/
mids dien ov(er)gevene inder vo vroenten jasp(ar)s claes gehouden/
es geweest Ende dair na de selve jan trippairt comen es/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven ten eenre en(de) de voirs(creven) h(er) vranck t(er) ande(re)/
Aldair de selve jan trippart dede zeggen dat de vors(creven) h(er) vranck va(n)/
janne massart die met hem inden voirs(creven) brief verobligeert es ontfan/
ghen hadde vijftich rijnsch(en) gulden(en) en(de) also was de selve h(er) vranc/
van dien brieve betaelt en(de) hadde oic mids dien den banduyn tonrechte/
ov(er)gegeven D(air)op de vors(creven) h(er) vranck antwerde kynnen(de) dat hij va(n)/
janne massairt ontfanghen hadde vijftich rijnsch(en) gulden(en) mair/
dat was in afslaghe van eenen scepen(en) brieve spreken(de) van ii[c]/
xxxiii(½) mudden corens vier mudden t(er)wen en(de) xii rijnsch(en) gulden(en)/
in welker so(m)men de vors(creven) jan massairt te hemwairt gehouden was/
met scepen(en) brieve(n) van loeven langhe gepasseert voe(r) den voirs(creven)/
brief spreken(de) van vijftich rijnsch(en) gulden(en) d(air) inne den ba(n)duyn/
begrepen es bieden(de) dat te thoenen Nietmin p(rese)nte(re)nde oic dat/
hij vanden selven brieve d(air) inne jan trippairt verbonden es spreken(de)/
van vijftich rijnsch(en) gulden(en) op die pene vanden banduyne voirs(creven)/
niet gehaven en hadde mair van dien was int geheele ombetailt/
Ende na desen de voirs(creven) h(er) vranck zijns thoenisse volcomen en(de)/
en(de) tot zijnen eede te doene gewijst zijnde den selven eed alse hij dien
//
gep(resen)teert hadde gedaen heeft So hebben de scepen(en) van loeven bij/
vo(n)niss(en) gewijst dat de voirs(creven) jan trippairt gehouden sal zijn den/
voirs(creven) scepen(en) brief van vijftich rijnsch(en) gulden(en) d(air) inne den banduyn/
begrepen es te voldoene Cor(am) roelants roelofs lye(mingh)[en] b(er)ghe/
vos heyk(ens) ja(nua)[rii] xxiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer