SAL7762, Act: R°172.3 (318 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°172.3  
Act
Date: 1475-01-27

Transcription

2019-07-18 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) arnd stiven heeft der voirs(creven) beatrisen in meerd(er) vestich(eit)/
der voirs(creven) lijfrenten in handen gestelt en(de) gelevert met rechte voe(r) den/
vorste(r) en(de) poirt(er)s hier na genoemt de juwelen hier na bescr(even)/
Te weten eenen zilve(re)n nap de boirde boven beneden en(de) inde(n)/
middel vergult ende een overdect rond potteken staende op drie/
leeukens vergult en(de) boven opden schedel eenen bock vergult met/
eenen druyve inden mond wegende tsamen zessendertich oncen/
Om den voirs(creven) pensionaris(en) oft trecht ende actie vanden voirscr(even)/
scepen(en) brieven namails hebbende tselve recht ende dinhoudt/
vanden selven scepen(en) brieven d(air)aen te moegen nemen en(de) v(er)reicken/
zo wanneer hen gelieft en(de) zij dairaf in gebreke zijn En(de) de/
voirs(creven) rinte gequeten verstorven of and(er)s v(er)pandt zijnde zo/
salmen den vors(creven) arnde de vors(creven) juwelen laten volgen zo v(er)re/
die dair voe(r) met rechte niet geexequeert en zijn Cor(am) briede(r)/
for(estario) (et) d(i)c(t)is scabinis t(am)q(uam) scab(inis) (et) opidanis eod(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer