SAL7762, Act: R°192.1 (346 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°192.1  
Act
Date: 1475-02-09

Transcription

2019-08-02 by Walter De Smet
It(em) nae dien dat in rechte comen sijn voir meye(r) ende scepen(en) van/
loven(en) jan vanden berghe als man en(de) momboir marie(n) sijns wijfs docht(er)/
jans wijlen de custe(re) die hij hadde van wijlen barbe(re)n van troenbeke in/
deen zijde ende henrick witteman na(tur)lick die ghetruwt heeft ghehadt/
katlijne(n) wijlen e(n)nekens in dande(re) alse van alsulken kintsghedeelte als de/
voirs(creven) marie hadde ende huer met vo(n)nissen aenghewesen es in drie/
crone(n) ende in v crone(n) erf(like) renten aen ende op een huys met sijnre toebeh(oirten)/
katlijne(n) wijlen van hercke ende hue(re)n kinde(re)n gheleghen teghen tcorenhuys/
over ghelijck de vo(n)nissen dair af ghewesen deen augusti pe(nulti)[ma] ende/
dande(re) octobr(is) xx a(nn)[o] lxviii dat voirder uutwijsen en(de) beg(ri)pen Dwelck/
voirs(creven) kintsghedeelte de voirs(creven) jan vanden berghe seyde dat de voirscr(even)/
henrick witteman hem sindt ende nae den voirs(creven) vo(n)nissen onthave(n) hadde/
bieden(de) dat te thonen(e) ende versuekende van dien van hem restitucie te/
hebben(e) Dair op de voirs(creven) henrick dede antw(er)den dat hij hem vanden/
heffen(e) des voirs(creven) vanden berghe wijfs kintsghedeelte niet onderwonden/
en hadde noch ghehave(n) noch ghebuert ende alsoe hoopte hij onghehoude(n)/
te zijne van e(n)nig(er) restitucie(n) te doene des hij niet ghehave(n) en hadde/
mair oft de selve jan sijn kintsghedeelte hadde laten staen ombetaelt/
ende onghehave(n) dat hij dat schuldich wae(re) te volghen(e) aen den erfpant/
dair voe(r) verobligeert sijnde Es ghewijst dat de voirs(creven) jan vanden/
berghe met sijnre aenspraken aen henricke witteman verdoolt es ende/
heeft hij anders yet te volghen(e) dat hij dat doen mach soe dat nae recht/
behoirt cor(am) roelofs lyemi(n)ghen berghe vos febr(uarii) ix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer