SAL7762, Act: R°195.1 (355 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°195.1  
Act
Date: 1475-02-11

Transcription

2019-08-07 by Walter De Smet
Item jan van dyeven woenen(de) te cortbeke overdyle in p(resen)cia (et)c(etera) heeft/
genomen en(de) bekindt genomen te hebben van h(ere)n janne schelkens prieste(r)/
alse p(ro)cureur h(ere)n jans van ranshem ridders achtien en(de) een half dach(mael)/
lands oft dair omtrint te cortbeke voirs(creven) in diversen stucken ende/
plaetsen aldair gelegen gelijc de selve jan de selve lande ald(air) in/
pechtinghen gehouden heeft Te houden te hebben en(de) te gebruycken/
van halfmerte naistcomen(de) eenen termijn van xii jairen langh deen/
na dander zonder middel volgende Elcx jairs dae(re)nbynnen voe(r)/
en(de) om sess mudden rogs goeds en(de) payabels met wanne en(de) vloegelen wel/
bereidt der maten van loeven ts(in)te andriesmisse ap(oste)ls te betalen en(de)/
te loeven ten huyse des voirs(creven) h(ere)n jans van ranshem te leve(re)n den selve(n)/
h(ere)n janne jairlicx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde (et) quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] En(de) es/
vorwerde dat de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande jairlicx den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde wel en(de) loflic wynnen werven en(de) mesten sal gelijc reengenote(n)/
boven en(de) beneden en(de) die laten tsijnen afscheiden gelijc hij die vinde(n)/
vand [sall] tsijnen aencomen te weten thien dachmail dairaf stortte/
geheel en(de) dande(r) vii(½) dachmail brake geheel It(em) selen de/
voirs(creven) h(er) jan en(de) de wyn van malcande(re)n moegen scheiden ten iersten/
zess jairen vanden voirs(creven) termijne bij also dat de ghene die sceiden/
wilt dat den ande(re)n een jair te voe(re)n kundighen sal En(de) alle/
dese vorwerden (et)c(etera) Cor(am) lyeminghen berghe febr(uarii) xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer