SAL7762, Act: R°196.3-V°196.1 (357 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°196.3-V°196.1  
Act
Date: 1475-02-15

Transcription

2019-08-07 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) guedinghe es geschied te dier meyninghen want de/
voirs(creven) symoen verobligeert es en(de) borghe steet voe(r) de(n) voirs(creven)
//
wille(m)me voe(r) de voirs(creven) vier cronen lijftochten en(de) noch voer zeke(r)/
ande(r) lijftocht en(de) erfrinten aen vele ande(re) diverse p(er)sonen So es/
vorwerde dat de voirs(creven) symoen hem met der voirs(creven) guedinghen/
sal moegen behulpen dat hij scadeloes gehouden worde vanden vors(creven)/
borchtochten en(de) oic van allen ande(re)n borchtochten het zij van/
schulden of and(er)ssins hoedanich die wae(re)n D(air) voe(r) hij des vors(creven)/
willems borghe namails bliven sal moegen en(de) oic v(er)richtt/
va(n) allen costen en(de) lasten die hij symoen d(air)om sal moegen/
hebben of liden in e(n)nig(er) manie(re)n en(de) dairaf met alle(n) ontslage(n)/
alst hem gelieft dwelc hij hem tsijnre manissen oic alsoe/
gelooft heeft te doen En(de) tot der vors(creven) meyni(n)gen sal den/
vors(creven) guedingebrief alhier bliven eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer