SAL7762, Act: R°197.2 (358 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°197.2  
Act
Date: 1475-02-14

Transcription

2019-08-10 by Walter De Smet
It(em) de provisore(n) en(de) mombore(n) vand(er) brued(er)scap vande(n) heilige(n) sac(ra)me(n)te inder/
kerke(n) va(n) sinte peet(er)s te loven inden name vand(er) selv(er) brued(er)scap en(de) de mo(m)bore(n)/
vander capelle(n) vand(en) heilig(en) drievuldich(eit) opden blauwe(n)putte te lov(en) va(n) weghe(n)/
der selver capelle(n) in p(rese)nc(ia) d(er) scep(enen) van loven gestae(n) hebbe(n) gekint en(de) gelijt/
dat mids den ov(er)geven va(n) eenen scepen(en) brieve va(n) loven spreken(de) va(n) i(½) gul(den) rid(er)/
erflic die hen bijden vors(creven) h(ere)n pet(ere)n de beye(r) meest(er) ja(n)ne calab(er) en(de) jacoppe(n)/
edelhee(re) als executoers vande(n) testa(men)[te] h(ere)n willems wilen edelhee(re) p(rie)st(er)s voir scep(enen)/
van loven(en) op heden ov(er)gegeve(n) is ten selven rechte die willem vand(en) hofstad/
vranc de neusnide(re) symon vand(en) hofstad wille(m) maes gehete(n) va(n) wijtfliet en(de)/
joffr(ouwe) kat(lijn)[e] vand(er) werfst sijn wijf den vors(creven) wile(n) h(ere)n wille(m)me sculdich ware(n)/
en(de) noch sijn en(de) noch mids den ov(er)goedene van ii(½) cap(uynen) erfchijs aen en(de) op zeke(r)/
goede en(de) ond(er)pande stevens wijle(n) smachts in [welke] ii(½) cap(uynen) de vors(creven) mombore(n) vand(en)/
heilige(n) sac(ra)me(n)te tot behoef vand(en) brued(er)scap ald(air) bide(n) selve(n) executoers op/
hede(n) gegoet sijn - o(m)me biden mombore(n) d(er) vors(creven) capelle(n) vanden vors(creven) i(½) rijd(er)/
gehaven te worden twintich stuv(er)s erflic d(air) af en(de) bid(en) brued(er)scap vors(creven) vande(n)/
heilige(n) sac(ra)me(n)te vors(creven) tsurpl(us) vande(n) selve(n) i(½) rijd(er) erflic metgad(er)s den ii(½)/
cap(uynen) erflic vors(creven) - dat elken van hen d(air) mede voldaen en(de) genoech gesciet is/
vanden selve(n) executoe(re)n te weten de(n) mo(m)bore(n) vand(en) vors(creven) capelle(n) opd(en) blauwen/
putte va(n) alsulke(n) eene(n) rinsch gul(den) erflic als d(er) selv(er) capelle(n) bide(n) vors(creven)/
h(er) wille(m)me met testa(men)[te] gelaten is en(de) den vors(creven) mombore(n) vand(en) brued(er)scap va(n)de(n)/
heilige(n) sac(ra)me(n)te va(n) alsulken eene(n) rijd(er) erflic als d(er) selv(er) brued(er)scap insgelijcx/
biden selve(n) h(ere)n wille(m)me met testa(men)[te] gelate(n) is Scelden(de) d(air) o(m)me de vors(creven) mombore(n)/
vand(en) capelle(n) en(de) de mombore(n) vand(en) brued(er)scap vand(en) heilige(n) sac(ra)me(n)te te weten elc/
va(n) hen als va(n) sine(n) legate vors(creven) alle de goede des vors(creven) wile(n) h(ere)n willems den vors(creven)/
executoers en(de) eene(n) iegelike(n) and(er)s d(air) af q(ui)t(ancie) behoeven(de) volc(omelijck) quijt P(ro)mitt(entes) null(a)t(enu)s/
alloq(ui) cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer