SAL7762, Act: R°201.3 (370 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°201.3  
Act
Date: 1475-02-18

Transcription

2019-08-14 by Walter De Smet
It(em) wouter vanden broecke al(ia)s lodders poirt(er) te loeven soen wilen/
jacobs heeft gelooft h(ere)n wout(ere)n brake priest(er) cureit va(n) puld(er)bossche/
dat hij van heden in xiiii nachten bringhen sal in handen/
der scepen(en) alhier eenen brief inhouden(de) dordinancie/
vander brued(er)scap van onser liever vrouwen inder kercken/
van pulderbosch voirs(creven) besegelt met den zegelen der ma(n)nen/
van zanthoven dien de selve wouter in handen heeft om/
den selven brief aldair te bliven tot behoef der brued(er)scap/
van onser liev(er) vrouwen vors(creven) te gebruyckene voer haer/
interest en(de) insgelijcx den vors(creven) wout(ere)n te gebruyckene beide/
op goede caucie voer zijn actie en(de) uutstaende schulden die/
hij der brued(er)scap eysschende es en(de) voe(r) de selve brued(er)scap/
verleeght heeft Ende he(m) d(air)af vernueght zijnde dan den/
brief der brued(er)scap geheell te volghen Cor(am) roelofs vos/
febr(uarii) xviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer