SAL7762, Act: R°201.4 (371 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°201.4  
Act
Date: 1475-02-18

Transcription

2019-08-14 by Walter De Smet
It(em) pieter vanden dale heeft hem op heden te rechte ghep(rese)nteert/
teghen jacoppe vanden dale sijne(n) neve alse van dien dat de selve/
jacop ond(er) herent sijn ghelt beslaghen hadde dat jan [vacat]/
wonen(de) ten doren van eeusselhue(re)n hem schuld(ich) is ende de selve/
peet(er) als poirte(r) des(er) stad tselve ghelt mett(er) stad versueck brieve(n)/
hadde doen uutscrive(n) en(de) den selve(n) jacope op heden dach beteekent/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van lov(en) Ald(air) de selve jacop niet come(n) en is/
cor(am) o(mn)ibus scabinis in scampno dempto langrode febr(uarii) xviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer