SAL7762, Act: R°206.4-V°206.1 (379 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°206.4-V°206.1  
Act
Date: 1475-02-20

Transcription

2019-08-31 by Walter De Smet
It(em) t(er)meerder vestich(eit) den voirs(creven) janne vand(er) heyden en(de) sine(n) kinde(re)n van des
//
te doene soe sijn bij handen mercx crauwels vorst(er)s te loven(en) vanden/
voirs(creven) arnde vanden bruele den voirs(creven) janne vander heyden tot behoef/
als voe(r) in hande(n) ghesedt ende verobligeert voir tvoldoen der voirs(creven) rinte(n)/
de juweelen h(ier) nae besc(re)ven Te weten(e) drie zilve(re) schalen ende eene(n)/
ov(er)decten zilve(re)n croes weghende tsamen xxiii(½) oncen Te dyen eynde/
ghebuerdet den voirs(creven) janne vand(er) heyden ende sine(n) kinde(re)n e(n)nich gebreck/
te hebben(e) inde voirs(creven) lijft(ocht) oft ind(en) bewijsenissen der selv(er) dat sij oft yemant/
and(er)s recht inde voirs(creven) lijft(ocht) hebben(de) sijn ghebreck aen die voirs(creven) juweele(n)/
verhalen [sal] moghe(n) ende die ten prijse van juweliers oft gousmeeden he(n)/
des verstaen(de) met rechte vercoepen ende ten hoeghsten bringhen Schiedt/
d(air) yedt ov(er) datme(n) dat den voirs(creven) arnde wederke(re)n sal ghebuert dair/
yet dat sij dat gebreck verreyken sulle(n) moge(n) mette(n) voirs(creven) scepen(en) brieve(n)/
aen den voirs(creven) arnde en(de) sijn ande(r) goede Ende oft de voirs(creven) jan vander heyde(n)/
and(er)s en(de) sijn kinde(re) and(er)s dan met v(er)coope der voirs(creven) juweelen vernueght/
wordden dat in dien ghevalle de voirs(creven) jan vand(er) heyden ghehouden sal/
sijn de selve juweele(n) den voirs(creven) arnde weder te restitueren(e) ghelijck hij/
die ontfanghen heeft cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer