SAL7762, Act: R°208.2 (384 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°208.2  
Act
Date: 1475-02-24

Transcription

2019-08-31 by Walter De Smet
It(em) henrick van mulke heeft ghekint ende ghelijt dat hij gehave(n)/
ende ontfanghen heeft vanden minister ende co(n)vente des godshuys/
vander derder ordinen van sinte franchiscus te hug(ar)den xxv rinssche/
gulden(en) te xx stuv(er)s tstuck iii pl(a)c(ken) den stuv(er) uut saken van zeke(re) lande/
gheleghen in ii stucken te hug(ar)den houden(de) tsame(n) omtrint v dach(mael)/
welke ii stucken lants de selve henrick den voirs(creven) convente v(er)cocht/
heeft voir de voirs(creven) su(m)me van xxv rinssche gul(den) met den p(ro)fijte en(de)/
emolimente(n) der selve(r) goede Ende want die van p(er)cke hen p(er)severe(re)n/
recht ende int(er)est inde voirs(creven) goede te hebben(e) Soe heeft ghelooft/
de selve henrick soe wanneer m(ijn) hee(re) dabt van p(er)cke die nu te roeme(n)/
weert is weder o(m)me te loven(en) come(n) sal sijn in dien te hebben(e) dat/
dat hij metten co(n)ve(n)te van p(er)cke voirs(creven) tvoirs(creven) huer recht ende int(er)est/
den voirs(creven) co(n)vente vand(en) derder ordine(n) renu(n)cie(re)n en(de) dair op nae recht/
vand(en) plaetssen behoirlick v(er)thyen sullen Ende in ghevalle oft de/
voirs(creven) henrick metten voirs(creven) abt en(de) co(n)vente van p(er)cke h(ier) af niet en coste/
verlijcken noch v(er)eenighen soe heeft ghelooft de selve henrick den voirs(creven)/
mi(ni)ster ende convente tusschen dit ende kersmisse naestcomen(de) vanden voirs(creven)/
xxv rinssche gul(den) weder te gheven(e) ende te restitueren(e) xxiii rinssche/
gul(den) oft alsdan hue(re)n goeden moet te hebben(e) Hier af sijn borghen des/
voirs(creven) henricx als p(ri)ncipael schulde(re)n indivisim reyne(r) wijtvliet en(de)/
willem de nausnide(re) bontw(er)ke(r) Et p(ri)[(us)] cor(am) roelofs vos febr(uarii) xxiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer