SAL7762, Act: R°210.4-V°210.1 (389 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°210.4-V°210.1  
Act
Date: 1475-02-23

Transcription

2019-09-19 by Walter De Smet
Item also alse willem van leefdale geleidt zijnde na den rechte/
der stad van loeven tot allen den goeden have en(de) erve arnds/
wilen vanden velde henricks vanden velde zijns soons ende/
willems wilen van elsbroeck zwag(er)s desselfs henricks met/
scepen(en) brieven van loeven sprekende van twee gulden pet(er)s/
erflik(er) rinten heeft doen scomen den meye(r) van werchte(r) of/
zijnen stedehoude(r) hem de selve goede te leve(re)n Ende oft/
de vors(creven) henrick en(de) jan van elsbroeck soen svors(creven) wilen willems
//
dair tegen yet allege(re)n wilden dat zij des alhier in trecht quamen tot/
eenen zek(ere)n daghe op heden dienende Ende de voirs(creven) henrick en(de)/
jan alhier niet comen en zijn den vors(creven) wille(m)me alhier comen(de) en(de)/
trecht versueken(de) so hebben de scepen(en) van loeven ierst aengehoirt/
eenen der stad bode die dexecucie vanden vors(creven) versuecke ontfaen/
heeft gewijst voe(r) een vo(n)niss(en) so verre svors(creven) geleidden wed(er)p(ar)tie/
niet en quame ten opstaene tsmeyers en(de) van hen datmen hem/
dan houden soude vanden vors(creven) goeden in zijnen beleide tot zijnre/
wettig(er) schult behoef zo verre het noch voer hen comen es/
Cor(am) roelofs lyeminghen b(er)ghe vos heyk(ens) febr(uarii) xxiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer