SAL7762, Act: R°219.1 (404 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°219.1  
Act
Date: 1475-02-27

Transcription

2019-09-20 by Walter De Smet
Item robbrecht de vleeschouwe(re) gheerd van bullestraten jan faige wout(er)/
vanden steenweghe ende henrick vander moelen alse wettighe ma(n)nen/
en(de) momboe(re)n marien yden katlinen margrieten ende barbelen geheten/
ty(m)mermans wettighe zuste(re)n en(de) naiste erfgenamen peters wilen/
ty(m)mermans heurs brueders die zij in desen op hen genome(n) hebben/
en(de) gelooft te vervaene in p(rese)ncia (et)c(etera) hebben gekindt ende gelijdt dat/
zij uut handen jans platteborse des jonghen inden name ende van/
weghen pauwels van beerhem en(de) jans van beerhem gehaven en(de)/
ontfanghen hebben alsulke lvii rijnsch(en) gulden(en) te xx stuv(er)s/
tstuck die den voirs(creven) wilen pete(re)n vielen ende verschenen Te weten/
de xvii rijnsch(en) gulden(en) dairaf te sinxenen xx rijnsch(en) gulden(en)/
dairaf ts(in)t jansmisse d(air)na en(de) xx rijnsch(en) gulden(en) te liechtmisse/
d(air)na all lestleden Dair inne de voirs(creven) pauwels ende jan ten/
voirs(creven) wilen pet(ere)n wairt gehouden waren met scepen(en) brieven va(n) lov(en)/
dairop gemaict aprilis xxi a(n)no lxxiiii voe(r) de beternisse der/
quetsue(re)n en(de) mesdaet bij hen aen pe den voirs(creven) pet(ere)n begaen welke/
pe(n)ninghe de vors(creven) jan platteborse uut handen desselfs pauwels/
en(de) jans ontfanghen hadde om bijden selven janne platteborsse/
van heuren weghen de voirs(creven) betalinghe gedaen te werden den/
selven pauwelse ende janne en(de) janne platteborsse en(de) eene(n)yegelike(n)/
anders des quitancie behoeven(de) volcomelic quijtschelden(de) P(ro)mitten(tes)/
nullaten(us) alloqui sed de eadem quita(n)cia r(e)c(t)am p(ro)sta(r)e warandiam/
erga quoscu(m)q(ue) Cor(am) langr(ode) heyk(ens) febr(uarii) penultima
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer