SAL7762, Act: R°225.2 (418 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°225.2  
Act
Date: 1475-03-06

Transcription

2019-09-27 by Walter De Smet
Item de voirs(creven) gehuysschen hebben gesett geconstitueert en(de) volcomelic/
gemechticht zonder wederroepen den voirs(creven) gheerde mo(m)mairt om/
inden name van hen met den ande(re)n heuren medep(ar)tien of mededeild(er)s/
recht en(de) deel hebben(de) in alle de goede beruerlike en(de) omberuerlike/
gebleven achter den voirs(creven) wilen janne rovebocks de selve goede/
voer alle wetten dair des behoeven sal moeghen te lotene en(de) te/
deylene en(de) alsulken deel en(de) porcie alse den voirs(creven) gehuyschen inde/
voirs(creven) goede aengeloott sal werden taenverdene en(de) op dander gedeelte/
dairaf van heuren weghen te worpene en(de) te verthijene wairscap/
dairaf te gelovene Ende dairaf ende vanden condicien ende/
vorwerden dair aen clevende alsulken geluften zekerh(eit) en(de) vestich(eit)/
te doen alsmen bijden wetten dair des te doen sall zijn bevinden/
sall dair toe dienen(de) en(de) behoiren(de) Geloven(de) de vors(creven) gehuyschen/
voer hen en(de) heuren nacomelinghen en(de) opte verboirte van allen/
heuren goeden beruerlike en(de) omberuerlike tegewoirdighe ende/
toecomen(de) te houden voer goed vast en(de) van weerden teeuwigen/
daghen onv(er)breckelic zonder e(n)nich wederseggen alle tghene des/
bijden voirs(creven) gheerde hier inne gedaen voertgekeert en(de) gelooft zall/
werden in e(n)nigher manie(re)n Cor(am) hanck(ar)t sub(stitu)[to] burg(imagistr)[o]/
(et) dict(is) scabinis eodem
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer