SAL7762, Act: R°233.3-V°233.1 (433 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°233.3-V°233.1  
Act
Date: 1475-03-05

Transcription

2019-10-09 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) jacop van ravesvoirt in p(rese)ncia heeft gekint en(de)/
gelijt voir hem sine(n) erve(n) en(de) naec(omeling)[en] dat hij gehaven en(de) ontf(angen)/
heeft vanden vors(creven) meest(er) ja(n)ne sinen brued(er) alle alsulke pe(n)ni(n)ge/

//
d(air) inne de selve meest(er) jan aenden vors(creven) jacoppe sinen brueder/
gehouden en(de) belanc was alse vander comescap vanden vors(creven) huyse/
en(de) hove als voi(r) geleg(en) welc huys en(de) hof de vors(creven) meest(er) jan/
tegen den vors(creven) sinen brueder gecocht en(de) gecrege(n) heeft Beki(n)nen(de)/
hem de selve jacop vanden vors(creven) sinen brued(er) van dien pe(n)ni(n)gen/
volcomelic genoech gesciet sijnde geloven(de) den selve(n) sinen brued(er)/
noch sinen naec(omeling)[en] d(air) af ne(m)m(er)meer aentespreken te moeyen noch te/
vexe(re)n bij hem selven oft bij yem(ande) and(er)s in e(n)nigen rechte geestelic/
noch weerlic in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer