SAL7762, Act: R°234.1 (434 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°234.1  
Act
Date: 1475-03-07

Transcription

2019-10-09 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) henr(ic) mynnemoen onse ingeseten poirt(er) heeft/
geconstitueert in zijn stad gestelt en(de) wettelic gemechticht en(de)/
(con)stitueert in zijn stad stelt en(de) wettelike mechticht met des(en)/
l(ette)ren henricken gheermans geheten vanden hove soen wilen henr(ix)/
om alle alsulken recht actie en(de) gedeelte alse den vors(creven) (con)stitueerd(er)/
aengestorven zijn na en(de) vander doot jans wilen van winxele/
in alle en(de) yegewelke omberuerlike goede na den selven wile(n)/
janne gebleven hoedanich die zijn Te aenveerden te hantplichte(n)/
en(de) te rege(re)n de rinten pachten en(de) p(ro)fijten d(air)af uutstaende/
en(de) voirtaen verschinende op te boe(re)n en(de) tontfanghen de vors(creven)/
zijn recht actie en(de) gedeelte met den renten pachten en(de) p(ro)fijten/
voirger(uert) met rechte teyschen te vervolghen en(de) ten ynde uut/
te bedinghen dair voe(r) te panden te daghen en(de) rastamente/
te doen leggen [composicie en(de)] mynlike yffeninghe en(de) d(air)af te maken en(de) die/
te wynnen en(de) te verliesen in allen plaetsen en(de) gerichten/
en(de) tegen eene(n)yegeliken dair dat behoiren en(de) te doen sal moegen/
wesen en(de) alle manie(re)n en(de) pointen van en(de) vord(er)inghen van rechte/
dair inne te houden en(de) te vorde(re)n die d(air)toe na recht of costume/
vand(en) plaetsen dair dat geboirt behoiren moegen en(de) den vors(creven)/
p(ro)cureur orb(er)lic duncken selen en(de) d(air)af oic dairaf minlic te/
verliken en(de) te compone(re)n quijt te schelden en(de) quitancie te gheven/
En(de) voirts alle tghene d(air) inne te doen ende te vorde(re)n het zij inde(n)/
rechte oft dair buyten dat de vors(creven) (con)stitueerd(er) selve doen soude of/
mochte wairt dat hij in p(er)sone voer oeghen wae(r) Gelovende/
de selve constitueerd(er) goed vast en(de) gestentich te houden tot eeuwige(n)/
daghen wes bijden voirs(creven) zijnen p(ro)cureur d(air) inne of in des d(air)aen/
cleven mach gedaen en(de) gevord(er)t sal werden behoudelic dat de/
selve p(ro)cureur gehouden zijn sal goede rekeninghe en(de) bewijs te/
doen van zijnen bewynde en(de) hantheringhen den vors(creven) constitueerd(er)/
alt(oes) als hij des van hem beghe(re)n [sal] dwelck de selve p(ro)cureur oic/
also gelooft heeft hem te doen Cor(am) hanck(ar)t sub(stitu)[to] burg(imagistro) b(er)ghe/
vos scabinis marcii vii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer