SAL7762, Act: R°235.3-V°235.2 (436 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°235.3-V°235.2  
Act
Date: 1475-03-06

Transcription

2019-10-13 by Walter De Smet
It(em) es condicie en(de) vorwerde oftmen bevonde in toecomen(de) tijde de/
voirs(creven) goede met min co(m)mers belast zijnde dan voirs(creven) steet dat/
dat den voirs(creven) arnde ende zijnen wive te baten comen sall En(de)/
des hebben gelooft de vors(creven) roelofs ende lijsbeth zijn wijf den/
vors(creven) arnde ende zijnen wive voer elken alsulken pe(n)ning te/
betalen xviii gelike pe(n)ninghe alse v(er)volghde schout oft de/
selve pe(n)ninghe also verre hen die strecken zullen stellen
//
ter erflicheit ter quitinghen den pe(n)ning xviii en(de) dair voe(r) den selven/
arnde ende zijnen wive goede vesticheit doen het zij met borghen of/
op pande zo dat na recht behoiren sal dwelck den zelven roelove/
en(de) zijnen wive van dien tween te doene best gelieven sal zond(er)/
argelist Cor(am) roelofs lyeminghen m(ar)cii vi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer