SAL7762, Act: R°242.1 (455 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°242.1  
Act
Date: 1475-03-13

Transcription

2019-10-23 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) lodewijck ende andries hebben de voirs(creven) guedinghe/
ghedaen om lod(ewijcke) te lossen(e) van ii rijd(er)s lijft(ochten) aen barbe(re)n scust(er)s wed(uwe)/
jans wijlen ympens voirs(creven) welke lijft(ocht) met hue(re)n acht(er)stelle van ii(½)/
jairen ghedraeght xxv rijd(er)s te xxvi stuv(er)s ende den cost vanden/
beleyde xxviii stuv(ers) valent tsame(n) xxviii crone(n) te xxiiii st(uvers) ende/
vi stuv(er)s ende de pe(n)ninghe vand(en) voirs(creven) crone(n) ende hollan(sche) gul(den)/
elken pe(n)ninck te xviii pe(n)ninge(n) gherekent ghedraeghe(n) xxx crone(n)/
te xxiiii st(uvers) Ende alsoe ghedraeght den prijs vanden erfrinten hoeg(er)/
dan de lijft(ocht) met hue(re)n acht(er)stelle ende costen vanden beleyde xlii stuv(er)s/
ende van desen xlii stuv(er)s sijn noch betaelt xxxvi st(uvers) vand(en) pontpe(n)ni(n)ge(n)/
Ende soe blijft finalijken in reste ov(er)schieten(e) vi stuv(er)s Ende bove(n) desen/
nochtan heeft de selve weduwe betaelt aenden voirs(creven) andriese voir de/
vroentcosten jans wijlen loenijs die hij ind(en) vroenten andries voirscr(even)/
vertheert hadde van welken janne loenijs de voirs(creven) lodewijck ende/
andries inde voirs(creven) goede ghegoeyt sijn om hen als borghe(n) des voirs(creven) wijlen jans loenijs vand(en) voirs(creven) lijft(ocht) metten verloepe inde coste(n) tontlasten(e)/
en(de) tontslane ghegeve(n) ende betaelt ix rinssche gulden(en) te xxi st(uvers) hoe/
wale nochtan bove(n) huer ghebreck van huer(en) lijft(ocht) ende cost en(de) co(m)mer/
dair op gheloope(n) vand(en) weerden vanden voirs(creven) rinten niet meer over/
en schiet dan vi stuv(er)s ghelijck voirs(creven) steet cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer