SAL7762, Act: R°248.1 (470 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°248.1  
Act
Date: 1475-03-16

Transcription

2019-11-03 by Walter De Smet
Item also als ten vervolghe h(ere)n jacobs uuten lyeminghen he(re) te wange (et)c(etera)/
ridders die met scepen(en) brieven van loeven houdende en(de) besittende/
es onder ande(re) omberuerlike goede een hoff geheten tsteynen/
huys met der brugghen met den wate(r) porten nederhove voe(r)/
de voirs(creven) brugghe met den boegairde waranden stallen schue(re)n/
duyfhuysen en(de) ande(re)n toebehoirten te wespelaer gelegen met/
gaders dat een open strate met heurer toebehoirten liggende/
aldair tusschen thoff des goidshuys van s(in)te g(er)truyden niet/
verre vanden voirs(creven) steynen huyse en(de) de gemeyn h(er)strate/
voergaende op de plaetse van wespelair te mechlen wairt/
den selven goidshuyse en(de) h(ere)n jacoppen gemeyn es en(de) te geliken/
rechte toebehoirt na inhoudt der voirs(creven) scepen(en) brieve gescr(even)/
es geweest den meye(r) van campenhout oft zijnen stedehoude(r)/
te wespelair hem te doen peislic volgen deen heelicht van/
alsulken afgehouwenen stucken abeelen houts met den ov(er)houte/
dairaf gecomen als e(n)nighe alse werckliede des vors(creven) goidsh(uyse)/
inden name desselfs opte voirs(creven) strate afgehouwen hadden/
Ende oft tselve goidshuys oft h zijn p(ro)cureurs oft facteurs/
hen e(n)nichs rechts dair toe vermeten wilden dat zij des tot eenen/
zek(ere)n daghe van rechte op heden mids verstrikene van genechten/
dienen(de) alhier te rechte comen waren gelijc de versueckbr(ieven) dat voird(er)/
inhielden Ende de voirs(creven) p(ro)cureurs van wegen des voirs(creven) goidsh(uyse)/
op den dach van rechte tot op heden verstreken alhier int recht/
niet comen en zijn ende wille(m)me van leefdale alse p(ro)cureur/
des voirs(creven) h(ere)n jacobs alhier int recht comende en(de) trecht v(er)suecken(de)/
Soe hebben de scepen(en) van loeven ierst aengehoirt pete(re)n/
coemelinc bode der stad van loeven die dexecucie vanden/
exploite ov(er)mids den voirs(creven) versuecke ontfaen heeft ende/
tuygende dexecucie bij hem in orbe(r) der p(ar)tien ontfanghen/
te hebbene gewijst voer een vo(n)nisse so verre m(ijn) he(re) dabdt/
svoirs(creven) goidshuys oft desselfs goidshuys p(ro)cureur niet en/
quamen ten op staene tsmeyers en(de) van hen datmen den vors(creven)/
h(er) jacoppen dan houden zal inde macht van zijnen voirs(creven)/
scepen(en) brieven also verre alst noch voer hen comen es/
Roelants roelofs berghe langr(ode) vos heykens m(ar)cii xvi
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer