SAL7762, Act: R°254.2 (479 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°254.2  
Act
Date: 1475-03-25

Transcription

2019-10-31 by Walter De Smet
Item lodewijck uuten lyeminghen heeft mechtich gemaict zonder e(n)nich/
wederroepen wille(m)me van leefdale te manen teyschen op te boe(re)n en(de)/
tontfanghen alsulken xxv ryders oft de weerde dairaf alse/
den voirs(creven) lodewijcken vallen zullen xviii daghe in aprill/
naistcomen(de) aen ende op diverse goede ende onderpande wilen/
sand(er) van zoy en(de) jonck(er) baudewijne van glymez hee(re) van bierbaix/
gelegen te tourines les ourdon en(de) dair omtrint van dien vijftich/
ryders lijftochten staende ten live des voirs(creven) lodewijcke vallende/
jairlicx half xviii daghe in aprill ende half xviii daghe in/
octobri gelijc zeke(re) scepen(en) brieve van loeven d(air)op gemaict int/
jair xiiii[c] xlii xviii in aprill dat voirder uutwisen en(de) begripen/
de selve xxv ryd(er)s met rechte te vervolgen [te manen teysschen opteboe(re)n en(de) tontfangen] en(de) te bedinghen/
D(air)voe(r) te panden te daghen en(de) rastamente te doen legghen quit(ancie) te gheve(n)/
en(de) alle poenten van rechte dair toe te vorde(re)n die na recht d(air) toe/
behoeren moeghen En(de) voirts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast (et)c(etera)/
ouder(ogghe) burg(imagistro) langr(ode) heyk(ens) m(ar)cii xxv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer